Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u als bezoeker van deze website thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De inhoud is door Telefoonservice Tilburg met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Telefoonservice Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Telefoonservice Tilburg is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Ja, ik wil graag informatie!

    Volg ons op Twitter

    have data = false

    Bofa telefoondienst


    referentie